• A
  • A
  • A

Praktische informatie

Ledenavonden
• Onze ledenavonden zijn meestal in het Parochiehuis De Link, ingang Hammerdreef , Tel. 010 5912055.
• Introducés (mits in de nieuwsbrief vermeld) zijn van harte welkom tegen betaling van 5 euro.
• De avonden beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

In de maandelijkse nieuwsbrief komt een uitgebreide beschrijving van de ledenavond van die maand. Ook zullen wij hier de extra activiteiten vermelden. Op de website kunt u het jaarprogramma ook terugvinden. Klik voor het jaar programma hier

Het bestuur is niet aansprakelijk voor geleden schade. Gaat u met ons mee op reis of neemt u deel aan onze activiteiten, dan is deelname voor eigen risico.

Contributie
De contributie bedraagt € 37,50 per jaar, inclusief koffie/thee voor de ledenavonden.
Graag jaarlijks voor 1 april overmaken op bankrekeningnr NL25 RABO 0340406070 ten name van K.V.G. Maasland.

Lidmaatschap opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december.

AVG Privacywet
Wij willen u hierbij informeren wat wij met uw gegevens doen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u de nieuwsbrieven of uitnodigingen voor onze ledenavonden te versturen. De persoonlijke gegevens die u ons gegeven heeft gebruiken wij alleen om op de hoogte te zijn van bijzondere verjaardagen of trouwdata. Uw gegevens worden niet aan andere belangstellenden verstrekt.
Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer van ons ontvangen of wenst u in het vervolg niet op een foto in een nieuwsbrief te staan, dan kunt u dit aangeven door te mailen naar: kvgmaasland@live.nlBestuur

Voorzitter
Christine Kaandorp,
Hofsingel 47, 3155 AL Maasland
Tel. 010 - 5912198


Secretaris
Irma Speksnijder
Ingeland 23, 3155 GC Maasland
Tel. 010 - 5911552 of 06 42864796


Penningmeester
Jacqueline van den Hoek
Tooroplaan 78, 3141 JS Maassluis
Tel. 06 49764562

Ledenadministratie
Ingrid van Leeuwen,
Commanderij 68, 3155 AA Maasland
Tel. 06 40454437


Lid
Marga Arkesteijn
Westgaag 32, 3155 DG Maasland
Tel. 010 – 5929067 of 06 11440788


Lid
Jolanda de Jongh
Schepen 3, 3155 NE Maasland
Tel. 06 42001052